Šola za ravnatelje
ENG

Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

10. in 11. november 2014, Kongresni center Bernardin, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradivo

Gradivo za udeležence

dr. Ranko Rajović, specialist interne medicine, magister nevroendokrinologije,  sodelavec UNICEF-a za izobraževanje  in član Komiteja svetovne Mense  za nadarjene: Možgani ne poznajo učenja na pamet

dr. Boris Aberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko: Miselni preskok v izobraževanju

mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Rupnik Vec, Nives Kreuh in Andreja Čuk, Zavod RS za šolstvo , Mihajela Črnko, Inštitut Jožef Štefan: Izzivi odprtih učnih okolij

dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Janez Ogulin, PU Novo mesto, mag. Zoran Verovnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Miroslav Cerar, Ambasador RS za šport, strpnost in fairplay: Medsektorsko sodelovanje pri preventivnih dejavnostih in obravnavi nasilja

Mariza Skvarč in Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo, Robert Gajšek, OŠ Hruševec Šentjur in Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli: Inovativni didaktični pristopi z uporabo IKT

mag. Nataša Adlešič Barba, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Evropsko leto za razvoj 2015, Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost

Programski odbor:

mag. Vlasta Poličnik, Šola za ravnatelje

dr. Andreja Barle Lakota, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Organizacijski odbor:

Tomaž Prelog, Šola za ravnatelje, vodja organizacijskega odbora

Eva Valant, Šola za ravnatelje

mag. Vlasta Poličnik, Šola za ravnatelje

 

Dodatne informacije dobite na info@solazaravnatelje.si ali pokličite 04 595 12 51.


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

11. in 12. november 2013, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradivo

Gradivo za udeležence
dr. Avril Keating, Inštitut za izobraževanje, Univerza v Londonu: Izobraževanje jutrišnjih državljanov: kakšno vlogo lahko odigrajo šole?
dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti
Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Predstavitev študije omrežja Eurydice: Državljanska vzgoja v Evropi
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: NPZ kot “drugo mnenje” o doseženem kurikulu in (tudi) o šolskem ocenjevanju
dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center: Nacionalno preverjanje znanja pred uvedbo elektronskega vrednotenja in po njej
mag. Darinka Cankar in Beba Adamič Tomič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Poklic: učitelj

Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu info@solazaravnatelje.si.

Srečanje je bilo financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada.


Gradiva dosedanjih strokovnih srečanj

Gradivo XXI. strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva – 12. in 13. november 2012
Gradivo za udeležence
Bronka Straus: Šola kot prostor sooblikovanja nacionalne jezikovne politike
Mojca Šircelj: Finančna pismenost mladih v družbi sprememb
Dogovor v zvezi z izvajanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini
delavnica Vključevanje kulture v vzgojno-izobraževalnem procesu
delavnica Spremljanje in spodbujanje bralne pismenosti
delavnica Zgodnje učenje in poučevanje tujih jezikov v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

 

 

 

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si