Šola za ravnatelje
ENG

Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

10. in 11. november 2014, Kongresni center Bernardin, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja

Program

Povzetki predavanj in delavnic

Prijava

Prijavnica za udeležence

Rezervacija prenočišča

Pomembni datumi

Prijava udeležbe od 17. oktobra do 5. novembra 2014
XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva 10. in 11. november 2014

XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

11. in 12. november 2013, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradivo

Gradivo za udeležence
dr. Avril Keating, Inštitut za izobraževanje, Univerza v Londonu: Izobraževanje jutrišnjih državljanov: kakšno vlogo lahko odigrajo šole?
dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti
Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Predstavitev študije omrežja Eurydice: Državljanska vzgoja v Evropi
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: NPZ kot “drugo mnenje” o doseženem kurikulu in (tudi) o šolskem ocenjevanju
dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center: Nacionalno preverjanje znanja pred uvedbo elektronskega vrednotenja in po njej
mag. Darinka Cankar in Beba Adamič Tomič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Poklic: učitelj

Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu info@solazaravnatelje.si.

Srečanje je bilo financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada.


Gradiva dosedanjih strokovnih srečanj

Gradivo XXI. strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva – 12. in 13. november 2012
Gradivo za udeležence
Bronka Straus: Šola kot prostor sooblikovanja nacionalne jezikovne politike
Mojca Šircelj: Finančna pismenost mladih v družbi sprememb
Dogovor v zvezi z izvajanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini
delavnica Vključevanje kulture v vzgojno-izobraževalnem procesu
delavnica Spremljanje in spodbujanje bralne pismenosti
delavnica Zgodnje učenje in poučevanje tujih jezikov v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

 

 

 

Šola za ravnatelje   •   Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija   •   Telefon: +386 4 5951 260   •   Telefaks: +386 4 5951 261  •   E-pošta: info@solazaravnatelje.si