Šola za ravnatelje
ENG

Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost

9. in 10. november 2015, kongresni center Grand hotela Bernardin, Portorož

Gradivo

Sebastjan Čagran, Povezani za ustvarjalnost

Tanja Vertelj, Izvajanje kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

dr. Janez Vogrinc, Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli

dr. Jure Škrbec, Različni vidiki zagotavljanja integritete na področju VIZ

Boris Gramc, Različni vidiki zagotavljanja integritete na področju VIZ

dr. Mitja Muršič, Ingrid Klemenčič in Emil Karajić, Kako se z medvrstniški nasiljem spoprijema kompetentna šolska skupnost , VPRAŠALNIK

mag. Andreja Lenc in Urška Slapšak, Internacionalizacija šole

Marijana Kolenko, Ustvarjalno inovativni ravnatelj – ustvarjalno inovativni učitelj, rezultat – navdušeni ustvarjalni učenci

 

Dodatne informacije dobite na eva.valant@solazaravnatelje.si.


XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 10. in 11. november 2014
Gradivo za udeležence

dr. Ranko Rajović, specialist interne medicine, magister nevroendokrinologije,  sodelavec UNICEF-a za izobraževanje  in član Komiteja svetovne Mense  za nadarjene: Možgani ne poznajo učenja na pamet

dr. Boris Aberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko: Miselni preskok v izobraževanju

mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Rupnik Vec, Nives Kreuh in Andreja Čuk, Zavod RS za šolstvo , Mihajela Črnko, Inštitut Jožef Štefan: Izzivi odprtih učnih okolij

dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Janez Ogulin, PU Novo mesto, mag. Zoran Verovnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Miroslav Cerar, Ambasador RS za šport, strpnost in fairplay: Medsektorsko sodelovanje pri preventivnih dejavnostih in obravnavi nasilja

Mariza Skvarč in Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo, Robert Gajšek, OŠ Hruševec Šentjur in Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli: Inovativni didaktični pristopi z uporabo IKT

mag. Nataša Adlešič Barba, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Evropsko leto za razvoj 2015, Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 11. in 12. november 2013

Gradivo za udeležence
dr. Avril Keating, Inštitut za izobraževanje, Univerza v Londonu: Izobraževanje jutrišnjih državljanov: kakšno vlogo lahko odigrajo šole?
dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti
Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Predstavitev študije omrežja Eurydice: Državljanska vzgoja v Evropi
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: NPZ kot “drugo mnenje” o doseženem kurikulu in (tudi) o šolskem ocenjevanju
dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center: Nacionalno preverjanje znanja pred uvedbo elektronskega vrednotenja in po njej
mag. Darinka Cankar in Beba Adamič Tomič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Poklic: učitelj

Srečanje je bilo financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si